Investeren in kavels

Maatwerk

 • Een investering komt met persoonlijk advies. We beginnen met een inventarisatie van uw situatie en verwachtingen. Op basis daarvan geven we een advies.
 • Op basis van het advies helpen we u een geschikt perceel te selecteren.
 • Wij zorgen voor het hele aankoopproces voor u.
 • We begeleiden u door het hele proces en onderhouden ook contact na de aankoop.
 • We houden de ontwikkelingen van al onze verkochte grond nauwlettend in de gaten en zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft.
 • Wij kunnen u helpen uw volledige beleggingsportefeuille te onderhouden.

Veelgestelde vragen over het investeren in kavels

Wat maakt investeren in grond aantrekkelijk?
 • Grond is tastbaar.
 • Grond is vrij verhandelbaar.
 • Grond is eigendom.
 • Grond is relatief waardevast.
Valt de grondaankoop in box 3?

Gelijk aan bijvoorbeeld spaargelden en aandelen zult u het aankoopbedrag van de grond op moeten geven in box 3. Voor de hoogte van uw totale vermogen heeft dit geen invloed. U heeft namelijk een andere vermogenspositie omgezet in een grondpositie. Het totaal van uw vermogen is hiermee niet gewijzigd.

Kan ik mijn eigen notaris gebruiken?

Het staat iedere koper in principe vrij om een eigen notaris te kiezen. Echter aangezien onze huisnotaris beschikt over zeer veel kennis en ervaring op het gebied van grondzaken en deze ieder gronddossier zeer goed kent, adviseren wij u gebruik te maken van ons notariskantoor.

Kan ik de grond altijd weer verkopen?

Ja, grond is vrij verhandelbaar. Aangezien de grond volledig uw bezit is, is het te allen tijde te verkopen. Wel is het raadzaam de grond zo lang mogelijk in bezit te houden, omdat u dan optimale vermogensgroei realiseert.

Zijn de notariskosten fiscaal aftrekbaar?

Nee. Enkel de notariskosten voor de hypotheekakte van een woning zijn fiscaal aftrekbaar.

Vanaf welk bedrag kan ik investeren bij Van Landschoten?

Investeren in grond is raadzaam om met vrij vermogen te doen, ofwel u moet het geld voor een langere periode kunnen missen. Investeren in grond is niet voor een korte termijn. Er zijn al mogelijkheden vanaf een bedrag van € 15.000,-.

Is investeren in grond wel veilig?

Ja.  Aankopen van onroerend goed worden geregistreerd bij het Kadaster. Het Kadaster is een door overheid gereguleerd zelfstandig bestuursorgaan. In het register staat onder andere vermeld wie de eigenaar is. Daarnaast kan onroerend goed alleen verkocht/gekocht worden middels de notaris. De notaris dient te controleren of zowel de verkoper als de koper weet wat hij verkoopt/koopt en de daarbij behorende consequenties. Dit is de zorgplicht van de notaris.

Hoe verloopt het aankooptraject?
 1. De buitendienstmedewerker komt op afspraak bij u langs en neemt de koopovereenkomst met u door. Hierover, maar ook over andere zaken, kunt u dan nog vragen stellen. Na ondertekenen van de koopovereenkomst neemt de buitendienstmedewerker het door u getekende exemplaar (in drievoud) mee.
 2. De koopovereenkomst wordt door een hiertoe bevoegde medewerker van Van Landschoten. ondertekend. Eén exemplaar gaat retour naar u, één exemplaar wordt naar de notaris gestuurd en het derde exemplaar blijft bij Van Landschoten,
 3. U maakt een waarborgsom over van 10% van de koopsom op de derdenrekening* van de notaris.
 4. U ontvangt binnen 2 weken van de notaris de leveringsakte met een volmacht en een factuur. De volmacht dient u bij uw eigen notaris van een handtekening te voorzien (legalisatie).
 5. Nadat u het restant van de factuur aan de notaris heeft overgemaakt, draagt de notaris zorg voor de eigendomsoverdracht. Na de notariële overdracht en de verwerking daarvan door het Kadaster ontvangt u van de notaris het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat de grond inmiddels op uw naam staat. Van het Kadaster ontvangt u een paar weken later een schrijven waaruit blijkt, dat u als eigenaar van het kavel in het register bent ingeschreven. Daarmee is de volledige transactie afgerond.
Wat gebeurt er met de grond als u komt te overlijden?

Dit zal net als uw overige bezittingen, met tussenkomst van een notaris, naar uw erfgenamen gaan.